Kosafari

Följ med på en guidad tur i kohagen!

Fred 3/7 och 31/7.
FÖRBOKNING per tel 0730-47 78 44 el E-post dianakontakt61@gmail.com

Ni kan även beställa en "egen" tur efter önskemål.
Välkomna!
/konara.jpg /kosafari2013-matning.jpg

kosafari-juni-12-028.jpg
Vi åker på en vagn bakom traktorn - mitt inne i hagen bland kor, kalvar och tjurar.
Djuren kommer alldeles nära vagnen. Vi berättar om hur kornas liv ser ut och hur det fungerar med kalvning, foder mm.

/kosafari2013-021.jpg
/kosafari-15.jpg

Efter turen får barnen klappa fölet/fölen på gården.
/kosaf-klappa-fol-andr.jpg
/fol-2015-kaj-m-barn.jpg