Selims Trine


Född 2010
e.Trakt 1898 u.Gorline (Gorm)

premieringbns2013-015.jpg
trineprembns2013.jpg
Premiering i Bollnäs 2013.trine fick 39p. Godkänt FKP.

trineotinabns2013.jpg
                         Tina och Trine.
trinekorstrilla2013-007.jpg
Selims Trine och Selims Gral med mamma Gorline.

trinekorstrilla2013-012.jpg

gorlinegraltrine2010.jpg
Trine som föl med moder Gorline samt 2år äldre helbror Gral.

trinemflbakom-vagn.jpg

trinehost2013-005.jpg
                        Trine med helbroder Gral.

hela-ganget-jan12-008.jpg