Selims Trozz

Född 2016
e. Bozz 2023 u. Truva (diplom,41p)- Trakt 1898
/selims-trozz.jpg
/selims-trozz-o-buzig.jpg
/3-bozzavkommor-2016.jpg
/buzig-trozz-ginza.jpg
Modern Truva, Diplomsto m 41p.